Ojcostwo

Daniel Hasik

Jestem aktywnym ojcem. Ojcostwo to odpowiedzialność, przed którą współcześni mężczyźni często uciekają. Gdy urodziło się moje pierwsze dziecko, zadałem sobie pytanie: dlaczego tak późno, dlaczego tak długo zwlekałem? Nie warto czekać! Dzieci są istotą życia i wspaniałym dopełnieniem wszystkiego, co mężczyzna w życiu robi.

Jan Komarnicki

Najważniejsze dla mnie w ojcostwie jest to, żeby nauczyć dzieci samodzielności i odpowiedzialności. Jestem ojcem wymagającym i oddanym. Najbardziej lubię te momenty, gdy dzieci się do mnie przytulają.

Robert Jędrzejczyk

W ojcostwie najbardziej lubię tę szczególną więź z dziećmi. To, w jaki sposób okazują one swoją miłość i uczucia. Takie momenty są dla mnie bardzo cenne.

Piotr Osiecki

Ojcostwo to odpowiedzialność za dzieci, za rodzinę, za ich teraźniejszość i przyszłość, za ich zdrowie. To także miłość, twardość i stanowczość. Bycie odpowiedzialnym za innych to coś fantastycznego. To jest bardzo męskie i w tym się mężczyzna realizuje.

Adam Sikorski

Jestem spełnionym ojcem. Staram się być dla swoich dzieci drogowskazem i wspierać je. Chcę, żeby miały poczucie, że mogą przyjść do mnie w każdej chwili i z każdym problemem.