Kalendarz

W tym roku akcję charytatywną "Męski Świat" wspierają meżczyźni ze środowiska prawniczego i biznesowego, dla których w podziękowaniu zrobiliśmy kalendarz.